Month: December 2022

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan                : SDK BPK PENABUR Mata Pelajaran                      : Bahasa Indonesia Kelas / Semester                    : II / I Alokasi Waktu                      : 2 X 35 menit (1 x Pertemuan)                                                   …

Animals

Gajah = elephant Semut = ant Ayam = chiken Owl = burung hantu Parrot = burung kaka tua Ikan = fish Kangguru = kangaroo Beruang = bear Burung = bird…