Dina hiji dinten verina sareng tiara nuju nyarios ngeunaan kumaha carana ngajagi kasehatan dina usum hujan.

Verina : ”Hey Tiara?”
Tiara : “Hey ogé”
Verina : Tiara nuju naon ?”
Tiara : ”Abdi nuju maos artikel ngenaan kana kumaha carana ngajagi kasehatan dina usum panghujan sepertos kieu.”
Tiara : “Oh kitu, mang nurutkeun anjeun kumaha tah ngajagi kasehatan dina usum hujan sepertos kieu téh ?”
Verina : ”Lamun nurutkeun abdi mah, ngajagi kasehatan di usum hujan téh tiasa ku cara ngonsumsi kaemaman sareng leeutan anu bergizi ogé, intina mah urang kedah nurutkeun polah hirup sehat sareng olah raga teratur.”
Tiara : “Nya abdi satuju, Nanging aya anu kirang deuh ?”
Verina : “Naon tah?”
Tiara : “Lamun ceuk abdi mah, sanes ngan éta hungkul, tapi urang ogé kedah waspaos kana cai caah, terutami lamun hujan ageung.”
Verina : “Leres pisan tiara, margi caah kan tiasa nambihan wabah penyakit apanan nya?”
Tiara : “Muhun.”
Verina : “Leres, ku margi éta urang kedah diajar hirup sehat sareng ngajagi lingkungan atuh.”
Tiara : “Nya, hartina urang kedah ngajagi kasehatan dina usum hujan sakaligus awas diri kana bahaya caah.”
Verina : “Nya, leres.”
Kacindekan : “Ngajagi kasehatan dina usum panghujan téh lain saukur merapken polah hirup sehat, tapi urang kedah mawas diri kana musibah cai caah atanapi banjir kucara ngajagi lingkungan urang sorangan.”